ARTICLES PUBLICATS

ARTICLE DE LA REVISTA TERRART

Article publicat en la revista TerrArt núm.50 – 1er semestre de 2017.

Exposició coordinada per Jordi Plana

Screen Shot 2017-06-08 at 21.11.15Screen Shot 2017-06-08 at 21.11.23Screen Shot 2017-06-08 at 21.11.33